Aby dopowiedzieć na to pytanie zdefiniujmy najpierw słowo cierpienie, czym ono jest?

Cierpienie jednoznacznie kojarzy się z nieprzyjemnym odczuciem, którego podstawy mogą leżeć w różnych sferach. Wobec czego cierpienie możne wywodzić się z bólu fizycznego jak i psychicznego, lub emocji. Jest to rodzaj reakcji na doświadczenie bólu fizycznego, bądź moralnego, który naturalnie występuje u wszystkich ludzi.

Wobec tego, że cierpienie jest nieodłącznym elementem egzystencji ludzkiej, staramy się szukać wytłumaczenia dla tego zjawiska, doszukując się sensu, dlaczego człowiek cierpi? Wiele osób sądzi, że cierpienie jest czymś w rodzaju karą za grzechy. Jednak w starym testamencie odnajdujemy postać Hioba, człowieka prawego, pobożnego, który na każdym kroku czcił boga, jest uczciwy i gardzi grzechem. Jednakże staje się ofiarą zakładu między Bogiem, a szatanem. Szatan podważa jego bezwarunkową miłość do Boga, twierdząc, że jego postawa jest jedynie wynikiem, za okazaną łaskę przez Boga. W wyniku tezy postawionej przez szatana, bohatera poddano próbie, która miała udowodnić bezwarunkową pobożność. Zesłano na niego cierpienie w postaci utraty rodziny, całego majątku, choroby. Pomimo tego, że otoczenie uznało cierpienie Hioba jako kare za grzechy jakie ukrywał, to jednak jest to przykład cierpienia niezawinionego. Pomimo takich zrządzeń losu i niezwykle trudnej sytuacji Hiob pozostał wierny Bogu.

Nagi wyszedłem z łona matki

i nagi tam wrócę.

Dał Pan i zabrał Pan.

Niech będzie imię Pańskie błogosławione!”

Cierpienie nie koniecznie musi być wynikiem popełnionych czynów, czy następstwem zdarzeń, które są od nas zależne. Bardzo często nie mamy wpływy na to co się wydarzy w naszym życiu. Tak jak to było w opisanej historii, Hiob niczemu nie zawinił, tak i w życiu każdego z nas pojawiają się sytuacje, w których doznajemy cierpienia, ale nie jesteśmy odpowiedzialni za wszystkie wydarzenia pojawiające się w naszym życiu. Mamy jednakże wpływ na dalszy los, ponosimy odpowiedzialność za własną interpretację i za własną reakcję.

Zdarzenia powodujące w nas cierpienie w znacznym stopniu pomagają pokazać prawdziwe oblicze człowieka. Hiob mógł w całej tej sytuacji miał jedynie wpływ na to w jaki sposób zareaguje. Mógł wyprzeć się Boga, przekląć go i obwiniać za niesprawiedliwość jaka na niego spłynęła. Jednak swoją reakcją pokazał, że jego miłość do Boga jest bezwarunkowa i pomimo cierpień jakich doznał pozostał mu wierny. Cierpienie, które spotkało Hioba pokazało to czy bohater jest człowiekiem odpowiedzialnym. Tak samo cierpienie, którego my doświadczamy pozwala nam określić czy jesteśmy ludźmi odpowiedzialnymi. Podobnie my jesteśmy odpowiedzialni za to co się w głębi nas dzieje, za nasze przekonania i za to co się z nas wydobywa w takich sytuacjach.

Cierpienie ma w takim przypadku sens, ponieważ pomaga nam określić siebie, czy jesteśmy w stanie właściwie zareagować wobec takiego zdarzenia. Sytuacje powodujące cierpienie są czymś w rodzaju sprawdzianu dla ludzkiej osobowości. Zawsze jesteśmy odpowiedzialni za nasze interpretacje i reakcje.

Wpisz swój email aby dostać więcej informacji

Imie: email:


Podobne Artykuły